razmak razmak razmak razmak razmak

Kako se oglasiti

Da bi ste Vaše popuste i promotivne akcije objavili na sajtu SuperPopust neophodno je da prvo pošaljete identifikacione podatke o kompaniji na e-mail office@superpopust.com. Pod identifikacionim podacima se podrzumevaju skenirani obrasci o registraciji kompanije i o PDV rešenju, kao i dokument kompanije sa ovim podacima na memorandumu potpisan od ovlašćenog lica i pečatiran. Takođe, na memorandumu kompanije sa pečatom i potpisom potrebno je poslati i spisak prodajnih mesta kompanije (Grad, Ulica i broj, telefon; Grad, Ulica i broj, telefon; itd.)

Nakon ovoga dobićete na mail sa kog ste poslali ove podatke potvrdu o vašem upisu i potvrdu da možete početi da šaljete materijale koji treba da se objave. (U ovom, potvrđujućem, e-mailu dobićete Vašu šifru za slanje e-maila sa akcijama za objavljivanje, bez koje se mailovi neće razmatrati kao mailovi vaše kompanije)

Podrazumeva se da se pre početka objavljivanja odlučite u okviru kog paketa će biti objavljena Vaša promotivna akcija.


Superpopust. com paketi:

1. Paket Standard
2. Promotivni Paket

Saznajte više o paketima >>>

Kako pripremiti materijal za objavljivanje

Materijal treba da bude formiran na sledeći način:

Podaci o kompaniji (Ime kompanije, sedište, telefon, fax, web site) – u tekst editoru ili e-mailu otkucano onako kako treba i da se prikaže na sajtu (srpska slova u tekstu).

Opis akcije u jednoj rečenici (kao za kratke oglase) – u tekst editoru ili e-mailu otkucano onako kako treba i da se prikaže na sajtu (srpska slova u tekstu).

Trajanje akcije – od datuma do datuma, uključujući i poslednji dan važenja akcije (npr. Akcija traje: 21.11.2007. – 17.12.2007.) – u tekst editoru ili e-mailu otkucano onako kako treba i da se prikaže na sajtu (srpska slova u tekstu).

Slike na kojima je prikazan proizvod ili opisana usluga sa cenom koja je u okviru slike. Barem na jednoj slici treba da bude prikazan logotip kompanije i adresa prodajnog mesta. Formati u kojima se šalju slike su: .jpg, .pdf.(Izuzetno se može postići dogovor o slanju već odštampanog materijal koji na već navedeni način prikazuje proizvode/usluge i njihove cene. Prioritet će svakako predstavljati materijali u elektronskoj formi.) Dimenzije slika treba da budu maksimalno A3 formata, a proporcije takođe što približnije papiru proporcijama A5,A4,A3. Takođe treba voditi računa o memorijskom kapacitetu koje zauzimaju materijali koji se šalju e-mailom (preveliki mailovi nece biti otvarani, a izuzetno, uz dogovor postoji i mogućnost da se maerijal primi i poštom na nekom od elektronskih nosača – CD, DVD, flash memorija...). Slike treba da budu nazvane po redosledu objavljvanja rednim brojevima na sledeći način 01, 02, 03, 04,.... 11,...32..., a u .pdf po redosledu stranica kako će se objavljivati.

UPOZORENJE: Slike lošeg i nedovoljnog kvaliteta, na kojima se ne vidi jasno sadržaj neće biti objavljivane.

POSEBNO IZDVAJAMO


  • Prati SuperPopust.com na:

    Prati SuperPopust.com na Facebook - u    http://www.superpopust.com/


    Prati SuperPopust.com preko RSS feed-a

    Prati SuperPopust.com na Twitter- u

SuperPopust.com is website providing information for consumers to find out wher they can buy cheapest things they need and want to buy. On one place they can match prices and find all the rabates and discounts from various sellers and retailers, find their location and contact details.
  Find us on Google+SuperKupnja.com

© Copyright by Eklektika